M. Erhan Durukan: “FUAT CEBESOY”

Ali Fuat Cebesoy, 23 Eylül 1882 tarihinde İstanbul Salacak’ta doğdu. Kurtuluş Savaşı komutanlarından.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Harp akademisinden sınıf arkadaşı olan Ali Fuat Cebesoy, Trablusgarp ve Balkan Savaşları başta olmak üzere pek çok muharebede yer almıştır.

Ali Fuat Cebesoy, BMM Hükûmetinin kuruluşunda ilk Bayındırlık Bakanı olan İsmail Fazıl Paşa’nın oğludur. İlk öğrenimini Erzincan’da, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da bulunan Saint Joseph Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra babasının gönülsüzlüğüne rağmen Harp okuluna girdi. Burada Mustafa Kemal Atatürk ile aynı sınıfa düştü. 13 Mart 1899’da Harp Okulundan, 9 Ocak 1902’de teğmen, devam ettiği Harp Akademisinden -sekizinci olarak-  11 Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Fransızca ve Almanca biliyordu.

Ali Fuat Cebesoy, Beyrut’ta kıta hizmetinde bulundu. Trablusgarp ve Balkan Muharebeleri’nde yer aldı. 1. Dünya Savaşı zamanında gerçekleşen Kanal Harekâtı’nda büyük başarılar kazandı. Milli Mücadele döneminde Doğu Anadolu cephesinde 16. kolorduda 5. Tümen’in komutanlığı yaptı. Bunun yanında Batı Cephesi’nde Yunan kuvvetlerine karşı mücadele etti.

10 Mayıs 1921 tarihinde Ankara’ya dönerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyasi çalışmalar içerisine girdi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin başkanlık görevini yürüttü. Ayrıca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasında öncü oldu. Öte yandan Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı da yaptı. 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Demokrat Parti’ye katıldı. 1950’de Eskişehir, 1954 ve 1957 seçimlerinde de İstanbul’dan milletvekili seçildi.

Birçok eser de yazan Ali Fuat Cebesoy,10 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Geyve civarındaki Alifuatpaşa beldesinde bulunan Merkez Camii’nin avlusunda toprağa verildi. Ailesinin yerinde kalmasını istemesi sebebiyle naaşı devlet mezarlığına nakledilmedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir