M. Erhan Durukan: “YASAL CEZA ARTTIRILMAZSA, HIRSIZLIK ÖNLENEMEZ”

“YASAL CEZA ARTTIRILMAZSA, HIRSIZLIK ÖNLENEMEZ”

M. Erhan Durukan

Türkiye’nin 6. büyük ili olan Gaziantep, nüfusta 9. büyük ili… 400 bin civarında çalışan fabrika işçisi olan Gaziantep’in ihracat potansiyeli de çok yüksek. Şu anda Gaziantep’in şanına yakışmayan bir olay yaşıyoruz; hırsızlık…

Hırsızlığı yapan 3, 5, 10 kişi, hırsızlık yaptığı bu ürünü; bu menhol kapağı olabilir, bu çeşitli kapasitelerde telekomünikasyon kablosu olabilir, Enerji iletim kablosu olabilir. Bakırını çıkartmak için yakıp erittikten sonra gidip hurdacıya veriyor. Hurdacılara kamera ve kayıt zorunluğu gelmesine rağmen, kayıt dışı merdiven altı hurdacılar da var… Asayiş olarak, hurdacıların kontrol altında tutulması, bu hırsızlık olaylarını azaltacaktır.

Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül’ün bu konuya el atarak, gereken talimatları verdiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Kolluk güçlerimizin gayretleri ile suçüstü dahil birçok hırsızlık failinin yakalandığı ve yargılanması için adaletimize teslim edildiği de biliniyor. Vaka sayısı artıkça, yakalanan sayısı da artmakta lâkin bir yerde tıkanıyor; yakalananın ceza almaması, salıverilmesi…

Hafızamızı tazeliyelim: Türkiye’de ‘yüksek hızlı tren’seferberliği başlayınca, sinyalizasyon kablolarını hırsızlar çalmaya başlamıştı. Bu hemen iç düzeyde ele alınırken, -tabii Bakanlık düzeyinde de- Cumhurbaşkanlığı’ndan Ulaştırma Bakanlığı’na kadar yüksek hızlı trene herkes çok önem veriyordu. Yapılan yasa değişikliği ile; Yüksek Hızlı Tren’in sinyalizasyon kablosunu çalan hırsızların nitelikli yapılan bu hırsızlığın sonucunda alacağı ceza 14-21 yıl arasında olacak şekilde yasal düzenleme yapıldı. Sonrasında hırsızlık olaylarının yok denecek seviyeye geldiği görülmektedir.

Tıpkı Hızlı Tren hatlarında olan hırsızlığa verilen ceza artırımı gibi, başta ilimizde olmak üzere, tüm yurdumuzda meydana gelen internet, telefon, enerji gibi hizmetlerin kesintiye uğramasına sebebiyet veren hırsızların da yüksek cezalar alabilmesi ve vatandaşların haberleşme hürriyetine zarar verilmemesi için cezaların artırılması elzemdir. Bu konuda yasal düzenlemeler için ilgililere çok acil müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Gaziantep’e yakışmayan bu konunun çözümünün de bu şekilde hızlanacağını düşünüyoruz.