M. Erhan Durukan: “ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI”

Ömer Bedrettin Uşaklı, 23 Şubat 1946’da İstanbul’da vefat etti. Türk şair, bürokrat ve siyasetçi.

Ömer Bedrettin Uşaklı, 24 Ağustos 1904’te Uşak’ta doğdu. İlköğrenimini Uşak’ta, orta öğrenimini Sivas’ta tamamlayıp, 1927’de Mülkiye Mektebi’ni bitirip idari hayata atıldı.

Bursa’da maiyet memuru olarak staj yaptıktan sonra Mudanya kaymakam muavinliğine atandı. Daha sonra Ünye ve diğer çeşitli ilçelerin kaymakamlıklarında ve bir süre de Artvin vali vekilliğinde bulundu. 1938-1943 yılları arasında mülkiye müfettişliği yaptı. 1943 yılında 7. dönem Kütahya milletvekili seçilerek meclise girdi. Genç yaşta (42) verem hastalığından vefat etti.

Çalışmaları:

İlk şiirleri yüksek öğrenimi sırasında Milli Mecmua‘da yayınlandı. Anadolu’da görev yaptığı yıllarda tanıdığı yöreler, kişisel izlenim ve gözlemleri şiirinin duygu ve düşünce kaynağını oluşturdu.

Doğayı izlenimci bir gözle, ülke gerçeklerini ve bireysel duygulanışları içli bir duyarlılığın sezgileriyle ve öznel bir bakışla, şiirinde yansıttı. Dönemin “Anadolu Şairi” olarak ünlendi. Eşini ve kızını kaybetmesi şiirine hüznü ve iç duyarlılığı getirdi.Sarı Kız Mermerleri adlı şiir kitabını kızına adamıştır.

Anadolu’dan değişik, canlı görünümler çizmiştir. Kullandığı simgeler ve yaptığı betimlemelerde “hayal”i ön plânda tutmuştur. Doğa, gurbet, deniz, ölüm ve özlem, şiirlerinin başlıca temalarıdır. Hece ölçüsü geleneğine kısmen bağlı kalmıştır. Giderek öz bakımdan, bu geleneğin öncüleri olan Faruk Nafiz Çamlıbel ve Orhan Seyfi Orhon’un etkilerinden arınmış, çağdaş Fransız şiirinin yapı özelliklerinden yararlanmıştır. Son Şehir adlı şiiri onun şiirindeki bu değişim ve gelişime işaret eder.

Öz ve sade bir söyleyişi vardır. Şiirlerinin önemli bir bölümü Türk Müziği bestekarları tarafından bestelenmiştir. Özellikle Kaptanzade Ali Rıza Bey ve Cevdet Çağla’nın yaptığı besteler halk tarafından çok sevilmiş ve beğenilmiştir. Bu gün bile bu şarkılar söylenmekte ve yeni kuşaklar tarafından benimsenmektedir. “Yıldızların Altında”, “Eğilmez Başın Gibi”, “Kapıldım Gidiyorum” adlı besteler örnek verilebilir.

Eserleri:

Efe’nin Bayramı

Deniz Sarhoşları, 1926 (değiştirilmiş 2. Basım, 1929).

Yayla Dumanı, 1934.

Sarı Kız Mermerleri, 1940; Yayla Dumanı-Seçme Şiirler.

Deniz Hasreti

Veda

Aşkımın Kini

Bir Hançer İstiyorum

Dağ Başında Bir Gece

Efe’nin Müjdesi

Engin Şarkısı

Kim Bilir?

Sevgiliye

Sevgiliye Üç Sual

Sılaya Giderken

Son Dilek

Yıldızların Altında

Munzur dağları.

Hakkında yazılanlar:

Ömer Bedrettin Uşaklı – İlhan Geçer.