Tahsin Tiryaki: “SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN”

Süleyman Seyfi Öğün, 14 Şubat 1959 Muğla doğumludur. Türk akademisyen ve siyaset bilimcisi.

Süleyman Seyfi Öğün, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır (1977). Lisans öğrenimini (1982) ve doktorasını (1991) Uludağ Üniversitesi’inde, yüksek lisansını (1986) ise İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1993 yılında doçent, 1998 yılında profesör olmuştur. 2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışmıştır. Şu anda ise Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü öğretim üyesidir.

Politik kültür, muhafazakarlık ve milliyetçilik konularında çalışmaktadır. Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Ocak 2016 tarihi itibarıyla Başbakan Başdanışmanı olmuştur.

Görüşleri:

Tanıl Bora’ya göre “liberal-muhafazakâr” bir dünya görüşü sahibi olan Öğün, Adalet ve Kalkınma Partisine (AK Parti) “serin” bir destek vermektedir; Bora bu desteği Alev Alatlı gibi yazarların “daha hararetli” destekleriyle karşılaştırır. Öğün’ün AK Parti’nin derinleşen muhafazakârlığıyla ilgili görüşü, bu muhafazakârlığın “otoriter-faşizan” bir yapıya bürünmesiyle ilgili tartışmaların “kısa vadeli ve fuzulî” olduğu yönündedir. Bunun nedeni Öğün’e göre AK Parti tabanındaki yeni orta sınıfların “kapitalist modernliğin nimetlerini ve iktidar kazanımlarını sindirme” sürecinde olması ve Öğün’ün bunun “uzun vadede halihazır muhafazakâr hassasiyetleri bile törpüleyeceğini” düşünmesidir. Öğün, genel sorunun AK Parti ve karşıtlarının ikisinin de yüzeyselleşmesi olduğunu savunmaktadır. Türkiye’deki kültürel ortamda “sosyalistlerin milliyetçileştiği, batıcıların doğuculaştığı, milliyetçilerin dine evrildiği” tespitinde bulunmuştur.

Muhafazakârlıkla ilgili çalışmalarında Türkiye’deki muhafazakârlığın demokrasiyle çoğunlukçuluğu eşitlediği, bunun indirgemeci bir yaklaşım olduğu görüşünü savunmuş, bununla ilgili “moral demokrasi” kavramını ortaya atmıştır.

Fethi Naci, 1994 yılında Öğün’ün Dergâh dergisinde yazan genç düşünce adamlarından biri olduğunu ifade etmiş, kendisinin görüşlerinden bazılarına katılırken bazılarına karşı çıktığını ifade etmiştir.

Yayımlanmış Eserleri:

Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu (İstanbul, 1992)

Modernite, Milliyetçilik ve Türkiye (İstanbul, 1995)

99 Soruda Milliyetçilik (İstanbul, 1997)

Politik Kültür Yazıları (Bursa, 1997)

Politikbilim (Ali Yaşar Sarıbay ile) (Bursa, 1998)

Türk Politik Kültürü (Bursa, 2000)

Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları (Bursa, 2006)

Politika ve Kültür (Bursa, 2010).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir