M. Erhan Durukan: “GÜZİN TURAL”

Güzin Tural, 12 Kasım 2006’da Ankara’da vefat etti. Türk dili araştırmacısı, öğretim üyesi.

Güzin (Çöktü) Tural 1957 yılında Adana’da dünyaya geldi. Ailesi Adana ili Karataş ilçesine bağlı Yemişli mahallesindendir. İlk ve ortaöğrenimini Adana’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1979 yılında bitirdi. Çeşitli liselerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı.

Güzin Tural, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Bilim dalında 1985 yılında yüksek lisansını, 1993 yılında da doktorasını tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandı. Doktorasını tamamlamasından sonra 1993 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaya başladı.

Çağatay Türkçesi alanında uzmanlaşan Yrd. Doç. Dr. Güzin Tural, Ali Şir Nevai’nin eserlerinden bazıları üzerinde çalıştı.

Türk dili alanında makale ve bildirileri bulunan, bir çocuk annesi olan Güzin Tural, 12 Kasım 2006 günü hayatını kaybetti.

YAYINLARI:

Ali Şir Nevâî Mahbûbü’l-Kulüb, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1986

Ali Şir Nevâî Seba’a-i Seyyâre, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara, 1993.

Çora Batır Destanı’nın Kırım Varyantları ile Manas Destanı Arasındaki Benzerlikler, Manas Destanı ve Etkileri Uluslar Arası Bilgi Şöleni, s.241-268, Ankara 1995.

Ali Şîr Nevâyî’nin Eserlerinde Oğuzca Unsurlar, Üçüncü Uluslararası Türk Dili Kurultayı-1996, 23-27 Eylül 1996, Ankara.

Manas Destanı’nda ve Türkiye Türkçesi’nde Kullanılan Ortak Kelimeler, Manas-1000 Bişkek Bildirileri, s.231-241, Ankara 1997.

Manas Destanı ile İlgili Türkiye’deki Yayınlar Bibliyografyası (Naciye Yıldız ile birlikte), Manas 1000 Bişkek Bildirileri, s.231-241, Ankara 1997.

Dede Korkut Hikâyelerinde Zarf – Fiiller, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Bildirileri, s.335-337, Ankara 2000.

Mahbûbü’l-Kulûb’da Kişi Ad ve Unvanları, V.Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20-26 Eylül 2004, Türk Dil Kurumu Yayınları: 855/II, Ankara 2004, s.2947-2952.

Ayaz İshakî ve Türk Dili, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu ( 11-13 Mayıs 2005 Ankara)’na sunulan tebliğ.

Ali Şîr Nevayî’yi Yetiştiren Çevre ve Dönem, Türk Kültürü, S.360, s.232-235, Ankara 1993.

Gramer Terimleri Sözlüğü, Şükrü Elçin Armağanı, Ankara, 1993.

Doğu Türkistan’da Alfabe ve İmla Meseleleri, Türk Ocakları, Prof. Dr.Necmeddin Hacıeminoğlu Türk Dünyasında Dil ve Edebiyat Hareketleri Bilgi Şöleni, 26 Haziran 1999, Ankara.

Türk Dilinin Dünya Dilleri İçindeki Yeri ve Tarihi Gelişimi, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, c.1, s. XXIII – LXIX, Ankara 2002.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir