Av. Orhan Bali: “SAVAŞ SONU OSMANLI MECLİSİ”

OSMANLI’DA AYRILIKÇILIK HAREKETLERİ (9)

SAVAŞ SONU OSMANLI MECLİSİ

Av. Orhan BALİ

Savaş kaybedildikten sonra bu büyük mesele bütün ağırlığı ile kararı verenlerin ve uygulayanların sırtında kaldı. Tehcir (göç ettirme) kelimesine bir de taktil (çok öldürme, öldürtme) kelimesi eklendi. Mesele bu suretle ele alındı.

Son zamanlarda ağırbaşlı Ayân Meclisi bile vakayı yeni işitiyormuş gibi ateş püskürdü. Padişah, hükümet ve muhalif basın, “Tebaa katili canilerin yeri ancak idam sehpasıdır,” diye haykırdı. 

Mütarekeden hemen sonra Avrupa’dan İstanbul’a birçok komiteci Ermeni gelmişti. Bunların hepsi, savaş sayelerinde kazanılmış gibi, mağrurdu. Bu adamların düşüncelerine göre, Kilikya’dan Aras nehrine ve Ararat dağlarına kadar uzanan büyük Ermenistan hülyası gerçekleşmek üzere idi. Bu an için hazırlıklı olmak lâzımdı.

Sultan Vahdeddin ve onun iradesiyle kurulan hükümetler Ermeni meselesini İtilâf Devletleri’nin arzularına göre ele almışlar, İttihatçılar şiddetle cezalandırmak istemişlerdi. Böyle hareket etmekle mütareke hükümlerine rağmen Türkiye’yi istila eden devletlerin aleyhinizde verecekleri kararları güya önleyeceklerini veya hafifleteceklerini sanmışlardı.

Diğer yönden rakipleri ve düşmanları İttihat ve Terakki’yi, liderleri ve önde giden elemanları ile ortadan kaldıracak, hepsi mahv ve ifna etmek için ellerine geçen bu fırsattan fazlasıyla faydalanacaklardı. İşte bu maksatla kurdukları sıkıyönetimleri, en insafsız yargıçların elinde işletmeye başlamışlardı.

(Yarın: ABDÜLHAMİD’E DE İFTİRALAR,

BİR TÜRK DÜŞMANI ELÇİNİN TARİHİ YORUMLARI)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir