“Valilik Binasının onarım maliyeti % 54 olarak belirlenmiştir”

Bazı basın mecralarında çıkan haberlerde, Valilik binasının onarım maliyetinin yüzde 40’ı aşması nedeni ile yıkım kararı alınmasına atıfta bulunarak binanın depreme dayanıksız yapıldığı ve bu açıdan binayı teslim alan görevlilere hesap sorulması gerektiği iddia edilmiş ve bu minvalde kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı doğmuştur.

Gaziantep Valilik Binası yapım yılı itibari ile 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe göre projelendirilmiştir.

1975 yılında yürürlüğe giren söz konusu yönetmeliğe göre en düşük beton sınıfının B160 (C14), donatının (beton içerisinde kullanılan metal malzeme) nervürsüz (düz),minimum kolon boyutunun 25 cm, minimum kiriş boyutunun 20/30 cm arasında olması kabul görmektedir.

1975 yılından günümüze kadar geçen sürede yapı teknolojisinde yaşanan ilerleme ve 1999 tarihinde yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinin etkisiyle yapı kalitesinin artırılması konusunda oluşan hassasiyet, yönetmelik maddelerinde değişikliğe gidilmesini zorunlu hale getirmiş, 2007 ve 2018 yıllarında yeni yönetmelikler uygulanmaya başlanmıştır.

2018 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde en düşük beton sınıfının C25, donatının nervürlü (demir, çelik ve benzeri metallerde direnci artıran dış çıkıntı) olması,  minimum kolon boyutunun 30 cm ve minimum kiriş boyutunun 25/30 cm olması kabul görmektedir.

1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, çığ, sel, yangın, deprem gibi bütün afetleri kapsayan özet bir yönetmelik iken; 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği sadece bina türü yapılar için geçerli olan kapsamlı bir yönetmeliktir.

Ayrıca 2018 Deprem Yönetmeliğinden önceki yıllardaki projelendirmelerde 1996 Deprem Bölgeleri Haritası kullanılırken; 2018 deprem yönetmeliğinde deprem tehlike haritası güncellenerek daha kapsamlı ve detaylı hale getirilmiştir. Bu bağlamda hesaplarda 1.,2.,3. ve 4. Deprem bölge verileri yerine parsel bazlı en büyük yer ivmesi değerleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. (bu durum depreme karşı bina hesaplamalarının daha hassas yapılmasını sağlamaktadır.)

Bütün bu bilgiler ışığında 1975 yılında yürürlükte olan yapı yönetmeliği ile günümüz yapı kalite gerekliliklerinin farklılık göstermesi nedeni ile o dönem şartlarında projeye uygun yapılan Valilik Binası, günümüz deprem yönetmeliğine göre gereksinimleri karşılamamaktadır. Aynı şekilde bütün kamu binaları belirli kriterler göz önünde bulundurulmak sureti ile incelemeye tabi tutulmakta ve bir çok kriter değerlendirilerek İdare tarafından alınan kararla güçlendirme maliyeti yapım maliyetinin % 40’ını geçen kamu binaları için yeniden yapım kararı alınmaktadır. Valilik Binasının onarım maliyeti % 54 olarak belirlenmiştir.

Valilik Binası’nın yapım ihalesi 1988 yılında yapılmış olup, kullanım yılı itibarı ile genel onarıma da ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Bina, mevcut haliyle Valilik birimlerine yetmemekte ve kurumlar dağınık bir şekilde kiralık binalarda hizmet vermektedir. Yapan, kontrol eden, teslim alanın kusurundan dolayı Binanın yıkılması söz konusu olmamakla birlikte bahse konu teknik ve ekonomik sebeplerle yıkımına karar verilmiştir. Yıkılacak olan Valilik Binası yerine şehir meydanı yapılmak sureti ile yapımı devam eden Millet Bahçesi ile birleştirilmesi sağlanacaktır. Böylece bütün kadim şehirlerde olan ve şehrimizde olmayan kent meydanı da TOKİ finansmanıyla tarihi alana yakın bir yerde yapılarak (valilik alanına) bu eksiklik ortadan kalkacaktır. Aynı bölgeye ayrıca bir hayırsever tarafından Şehrin mimari kimliğine uygun 7/24 açık olacak bir kütüphane inşa edilecek, iddia edildiği gibi ticari üniteler bulunmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir