İhaleler, e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir

BASIN AÇIKLAMASI (2020-30)

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ihale süreçlerini, katılımın ön planda olduğu, kamu yararı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri temelinde yürütmektedir. Elektronik devlet çalışmalarının yaygınlaşmasıyla beraber ihale işlemlerinin yürütülmesinde de bazı kolaylıklar elde edilmiştir. Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından e-ihale sistemi geliştirilmiş; bu sistemle kamu kurumlarının yürüttüğü ihale süreçlerinin daha basit hale getirilmesi, ihaleye katılım oranlarının artması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi temel ilkelerin yanında bilgi noktasında daha ulaşılabilir olunması gibi kolaylıklar getirmiştir.

Bu kapsamda, Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 15.06.2021 tarihinden itibaren yapılacak olan ihaleler e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir. E-İhale Sistemi ile ihale kayıt işlemleri, ihale dokümanının hazırlanması, teklif hazırlama, teklif değerlendirme, elektronik tebligatlar, sözleşme yönetimi vb süreçler elektronik ortamda yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir