Tahsin Tiryaki: “KAPTANZÂDE ALİ RIZA EFENDİ”

Kaptanzâde Ali Rıza Efendi, 14 Haziran 1881’de İstanbul’da doğdu. Türk söz yazarı. “Yıldızların Altında” ve “Efem” şarkılarını bestecisidir.

Kaptanzâde Ali Rıza Efendi’nin babası Mecidiye Kruvazörü Kumandanı Mehmet Bey idi. Okulunu tamamladıktan sonra Gümrük İdaresi’nde Estimatör olarak işe başladı. Buradan ayrılıp çeşitli ticarethanelerin gümrük komisyonculuğunu yürüttü.

1921’de Hikmet Hanım ile evlendi. Bu evliliğinden bir tane çocuğu oldu, küçük yaşta öldü.

1918’de İstanbul Operet Heyeti‘ni kurdu.

23 Temmuz 1930 tarihli bir röportajında müziğe ilgisinin küçükken başladığını, yedi sekiz yaşlarında tahtadan bir alet yontarak üzerine teller ger­diğini ve bunu gören babasının da kendisine sınıfı geçmesi şartıyla armonik aldığını söylemiştir. 14 yaşında kanun, sonrasında da piyano çalmaya başladı. Çoğunluğunu piyano ile verdiği yüzü aşkın eser besteledi. Servelli İtaliano isimli bir müzik öğretmeninden babası aracılığıyla yedi sene nazariyat ve armoni dersi aldı, sonrasında da bestekârlığa başladı.

I. Meşrutiyet yıllarında ilk bestesi olacak “Kardeş Türküsü”nü (Chanson Fraternel) besteledi. İkinci bestesi Halit Fahri Ozansoy’un “Çiftçi Türküsü” oldu ve Kafkasya Dağlarında Çiçekler Açar marşını da besteledi.

Konser vermek üzere gittiği Edremit’te 16 Şubat 1934 günü kalp krizi geçirerek vefat etti. Mezarı 2009 yılında bulunabildi.

ESERLERİ:

Operet:

Macun Hokkası

Çapkın Süleyman

Kayseri Gülleri

İstanbul Efendisi

Fettan Kız.

Besteleri:

Gözyaşımda Aşkımda Ol

Ayva Çiçek Açmış

Süleymanı Sevdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir