M. Erhan Durukan: “ÖMER LÜTFİ AKADLI”

Ömer Lütfi Akadlı, 31 Mayıs 1988’de Ankara’da vefat etmiştir. Türk hukukçu, savcı ve hâkim.

Ömer Lütfi Akadlı, 1902 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1927 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. 1928 yılında Sürmene Savcılığı’na atanarak kamu hizmetine başlamıştır. Ankara’da değişik mahkemelerde hâkimlik ve başkanlık yapmıştır.

1946 yılında Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra, 14 Haziran 1950 tarihinde Yargıtay Üyeliği’ne, 8 Mart 1958 tarihinde ise Yargıtay ikinci Başkanlığı’na atanmış, Kurucu Meclis Yargı Organları Temsilciliği’ne (6 Ocak 1961 – 25 Ekim 1961) seçilmiştir. Aynı mecliste 1961 Anayasası’nı hazırlayan komisyonun üyeliği yapmıştır.

2 Mayıs 1962 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiştir. 2 Aralık 1963 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine; 7 Ekim 1964 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir. Bu görevi yürütmekte iken Cumhurbaşkanı’nca Cumhuriyet Senatosu Üyeliği’ne seçilmesi nedeniyle kendi isteğiyle 8 Temmuz 1966 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Ömer Lütfi Akadlı, 31 Mayıs 1988’de Ankara’da vefat etmiştir. Evli, 3 çocuk babasıydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir