Cessim Tahincioğlu: “ÂRİF SÂMİ TOKER”

Ârif Sâmi Toker, 27 Nisan 1997’de İstanbul’da vefat etti. Türk bestekâr.

Ârif Sâmi Toker 1926 yılında Gelibolu’da doğmuştur. Bestekâr Sadettin Kaynak ve Hafız Kemal Batanay’dan musiki dersleri alan Toker, Nihavent Makamında birçok şarkı besteledi.

Müziğimize unutulmaz eserler kazandıran Ârif Sâmi Toker, ortaokulu İstanbul’da okudu. Sesinin güzelliği o sıralarda dikkati çekti.

Dönemin bestecilerinden; Sadettin Kaynak, Emin Ongan, Muhlis Sabahattin Bey ve Lem’i Atlı’yı tanıdı.

1942 yılında yapılan İstanbul Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti imtihanını kazanarak göreve başladı. Bu görev kendine Dr. Suphi Ezgi ve Sadettin Arel gibi musiki bilginlerinle tanışma fırsatını buldu ve bunların talebesi oldu. Nazari bilgisini en üst seviyeye getirdi.

Ârif Sâmi Toker, birçok “ilk”lere imzasını atmıştır. Halkevlerinde ilk Türk müziği kurslarını açmış olması bunlardan biridir.

Ticaret Lisesi yerine Konservatuvarı tercih ettiği için öğrenimi yarım kaldı ve askerliğini er olarak yaptı. Fakat bando kısmına geçtiği için, burada Batı müziği enstrümanlarını tanıma fırsatı buldu.

Yoksul bir aileden gelen bestecimiz, Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında çalışırken, gerek maddî gerekse idarî sorunlar nedeniyle sık sık Anadolu turnelerine çıkmak zorunda kalmıştır. Yüzlerle ifade edilebilecek bu turneler konusunda da bir rekora sahiptir.

1945 yılında ilk sahne hayatına Tepebaşı Gazinosun ‘da başladı.

1946 yılında Meliha hanımla evlendi ve bu evlilikten çocukları olmadı.

1950 yılında İstanbul Radyosu ‘unda amatör sanatçı olarak göreve başladı, Cevdet Çağla müzik şefi olunca Toker ‘i İstanbul Radyosu Türk Musikisi Şubesi Müdürü Ulvi Erguner ‘e tavsiye ederek sanatçı kadrosuna aldı.

1952 yılında yurt turnelerine başladı ve 30 turne yaparak rekor kırdı.

1954 yılında İzmir Radyosu Müzik Yayınları Şefliği görevine atandı ve bu görevi 4 yıl sürdürdü. Rakım Hoca’nın ölümü üzerine İzmir Türk Musiki Derneği’nin başkanlığını yaptı.

Çok genç yaşta besteciliğinin yanı sıra hocalık yapmış ve Halkevleri korolarını çalıştırmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir.

Toker, uzun yıllar Türk musikisine büyük hizmetleri geçmiş, Safiye Ayla, Sadi Işılay, Vecdi Seyhun, Hadiye Ötügen, Ali Rıza Şengel, Kemal Niyazi Seyhun gibi sanatkârlarla müzik icra etmiş ve çalışma imkânı buldu.

Rahmi Kalaycıoğlu, Arif Sami Toker için “Zamanımızın Dede Efendisi” der.

Hayatı boyunca birçok beste ve çalışmalar içerisinde bulunan Toker’in 500 dolayında bestesi, ayrıca birçok yayını vardır.

Ârif Sâmi Toker, son yıllarını geçirdiği Balıklı Rum Hastanesinde, 27 Nisan 1997 tarihinde hayata veda etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir