Tahsin Tiryaki: “AHMED YÜKSEL ÖZEMRE”

Ahmed Yüksel Özemre 3 Nisan 1935 (nüfus kayıtlarında 25 Mayıs 1935)’te İstanbul, Üsküdar’da doğdu. ilk Türk atom mühendisi, akademisyen ve yazar.

Ahmed Yüksel Özemre, Haziran 1954’te Galatasaray Lisesi Fen Kolunu, Şubat 1957’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Dalını lisans derecesinde bitirmiştir. 30 Temmuz 1958’de Saclay, Fransa’da bulunan Fransa Nükleer Bilimler Ve Teknoloji Millî Enstitüsü (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires) Atom Mühendisliği (Génie Atomique)’nden mastır almıştır. 3 Eylül 1973’te teorik fizik dalında kürsü profesörü olmuştur.

Evli, iki kız çocuğu ve bir de erkek torun sahibi olan Özemre, 25 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Yaptığı başlıca görevler:

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde Asistan (1 Kasım 1958 – Kasım 1964)

Notre Dame de Sion Fransız Kız Okulunda Matematik hocası (1961-1962)

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde Eylemsiz Doçent (Kasım 1964 – Haziran 1965)

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde Araştırıcı (Şubat 1962 – Şubat 1965)

İ.Ü. Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde Eylemli Doçent (Haziran 1965 – 1968)

İ.Ü. Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1965 – 1966)

Başbakanlık Atom Enerji Komisyonu İlmî İstişâre Heyeti Üyesi (Ocak 1967 – Temmuz 1969)

Işık Mühendislik Özel Yüksek Okulunda Fizik hocası (1967 – 1968)

Güneş Mühendislik Özel Yüksek Okulunda Fizik hocası (1968 – 1969)

Vatan Mühendislik Özel Yüksek Okulunda Fizik Hocası (1969 – 1970)

İ.T.Ü. Elektrik Fakültesinde Doçent (1968 – 1969)

İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1968 – 1969)

İ.T.Ü. Elektrik Fakültesinde Profesör (1969 – 1973)

İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsünde Öğretim Üyesi (1962 – 1973)

İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (1967 – 1972)

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu V. Dönem Üyesi (1969 – 1972)

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü (28 Ekim 1969 – 28 Şubat 1973)

TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi (Şubat 1972 – Eylûl 1974/İstifâ)

TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi Kurucu Ve Yönetici Kurul Üyesi (1972 – 1974)

NATO Bilim Komitesinde Türkiye Temsilci Üyesi (1972 – 1974)

İ.Ü. Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde Kürsü Profesörü (2 Eylûl 1973 – 4 Kasım 1981)

İ.Ü. Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Anabilimdalı Başkanı, (4 Kasım 1981- 3 Mart 1984/Emekli)

İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi (1975 – 1977)

İ.Ü. Fen Fakültesi Dekanı, İ.Ü. Senato Ve Yönetim Kurulu Üyesi (14 Temmuz 1980 – Temmuz 1983/İstifâ)

TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi Üyesi (1980 – 1982/İstifâ)

TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyesi (1981 – 1983)

İ.Ü. Fen Fakültesi Nâzım Terzioğlu Matematik Araştırma Merkezi Müdürü (1981 – 1984)

Atom Enerjisi Komisyonu Üyesi (1982 – 1984)

BORUSAN Boru Sanayii T.A.Ş. Danışmanı (Nisan-Haziran 1984)

BORUSAN Boru Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürü (Haziran-Aralık 1984/İstifâ)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı (21 Ocak 1985 – 6 Nisan 1987)

OECD Nükleer Enerji Ajansı (OECD-NEA) Yönetim Kurulunda Türkiye Temsilcisi (21 Ocak 1985 – 6 Nisan 1987)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) nezdinde Türkiye temsilcisi (21 Ocak 1985 – 6 Nisan 1987)

CERN (Centre Européen de Recherches Nucléaires) Konseyi nezdinde Türkiye Müşâhid Temsilcisi (1985 – 1987)

TÜBİTAK’da Danışman (11 Mayıs-14 Ekim 1987)

Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (1987 – 1990)

Bilim Teknoloji Vakfı Kurucularından Ve Genel Müdürü (28 Mart 1989 – 1 Mart 1991/İstifâ)

SET Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. Denetçisi (1991 – 1996)

İhlâs Holding T.A.Ş. Danışmanı (1 Mart 1992 – 1 Nisan 1994)

“Journal of Islamic Academy of Sciences” İcrâ Komitesi Üyesi (1991’denberi)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Danışma Kurulu Üyesi (1992-2002)

Fazilet Vakfı Liseleri Bilim Danışmanı (1994 – 1995/İstifâ)

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı ve Nükleer Santral Proje Koordinatörü (5 Mayıs 1996 – 31 Aralık 1996/İstifâ)

Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürü Danışmanı (1 Haziran 1998 – 31 Mayıs 2000)

1. Enerji Şûrâsı Yönetim Kurulu Üyesi (Ekim-Aralık 1998)

1. Enerji Şûrâsı 4 no.lu “Nükleer Enerji Komisyonu” Başkanı (Ekim-Aralık 1998)

I. Üsküdar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi (2003)

II. Üsküdar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi (2004).

Özel Kadıköy Hastahânesi Ltd Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. (12 Haziran 2004’ten beri).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir