M. Erhan Durukan: “TURHAN FEYZİOĞLU”

Turhan Feyzioğlu, 24 Mart 1988’de Ankara’da vefat etti. Akademisyen, milletvekili, bakan, CGP Genel Başkanı…

Türk hukuk profesörü ve siyasetçi olan Turhan Feyzioğlu,  XI. Dönem Sivas, 1.(XII), 2.(XIII), 3.(XIV), 4.(XV), 5.(XVI) Dönem Kayseri Milletvekillikleri ile Kurucu Meclis Üniversite Temsilciliği yaptı.

Turhan Feyzioğlu, 1922 yılında Kayseri’de doğdu. Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1946’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde asistan oldu. Anayasa hukuku doktorası yaptıktan sonra, 1955’te profesörlüğe yükseldi. Ankara Hukuk Fakültesi dekanı seçildi. Fakültenin yayını Forum dergisindeki yazıları nedeniyle, Demokrat Parti iktidarı ile çatıştı. Hakkında kovuşturma açılarak, bakanlık emrine alınınca, üniversiteden istifa etti. 1957’de CHP’den Kayseri milletvekili seçildi. 27 Mayıs askeri darbesinden sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçildi.

Kurucu Meclis’te Anayasa Komisyonu başkanlığına getirildi. 1961’de II. Gürsel kabinesinde milli eğitim bakanlığı ve ilk koalisyon hükümetinde devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yaptı. 1967’de CHP’de giderek güçlenmeye başlayan “ortanın solu” görüşüne katılmayarak, 47 milletvekili ve senatörle birlikte partiden istifa etti. Hemen ardından genel başkanı olduğu Güven Partisi’ni kurdu. Bir süre sonra Cumhuriyetçi Parti ile Güven Partisi’ni birleşti. Feyzioğlu, Cumhuriyetçi Güven Partisi’nin başına geçti.

1975’te Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan I. Milliyetçi Cephe Hükümeti, 1978’de kurulan Ecevit Hükümeti’nde devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerini birlikte üstlendi. Süleyman Demirel’in 1979’da kurduğu azınlık hükümetini dışarıdan destekledi. 12 Eylül askeri darbesinden sonra siyasetten çekildi.

Turhan Feyzioğlu, 24 Mart 1988’de Ankara’da kalp krizinden öldü. Feyzioğlu kısa bir süre baypas ameliyatı geçirmişti.

ESERLERİ:

Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi (1951),

Demokrasiye ve Diktatörlüğe Dair (1957),

Devlet Adamı Atatürk (1963).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir