Tahsin Tiryaki: “RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN”

Ruşen Eşref Ünaydın, 18 Mart 1892’de İstanbul’da doğdu. Türk gazeteci, siyasetçi ve diplomat.

Ruşen Eşref Ünaydın, Galatasaray Sultanisi’ni ve Darülfünûn Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Askeri Baytar Âlisi’nde, Darülmuallimini Âli’de, Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı.

Ruşen Eşref Ünaydın, yazarlık hayatına 1914 yılında mütercimlikle başladı. 1918 yılında Yeni Gün muhabiri olarak Kafkasya’ya, Tasviri Efkar muhabiri olarak Sivas’a gitti.

Servet-i Fünun, Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmuada yayımladığı mülakat, mensur şiir ve hatıra türünde yazılarıyla tanındı. Dergi ve gazetelerde mülakat ve gezi türünde yazıları yayımlandı.

1920 yılında TBMM Hükûmeti’nin çağrısı üzerine İnebolu yoluyla Ankara’ya giderek Türk Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

1922 yılında Buhara elçiliği başkatibi olarak atandı. Lozan Konferansı’nda matbuat müşavirliği yaptı.

TBMM II., III. ve IV. dönem Afyonkarahisar milletvekili olarak görev yaptı. Riyaseti Cumhur Umumi Katipliği’nde (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği), Tiran, Atina, Budapeşte Elçiliğinde ve Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliğinde bulundu.

1937 yılında yapılan Trakya Manevraları’na katılarak yabancı heyetlere eşlik etti. 1952 yılında emekliye ayrıldı.

21 Eylül 1959 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Kitapları:

Diyorlar ki,

Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir