İsmail Kırımoğlu: “HİKMET ONAT”

Hikmet Onat, 14 Mart 1977’de İstanbul’da vefat etti. Manzara resimleriyle ünlü Türk ressam.

Hikmet Onat, İstanbul’da En önemli tabloları arasında deniz ve su görünümlerini betimlediği “Kabataş’tan manzara”, “Derede Sandal”, ve “Salacak” sayılabilir. Hikmet Onat İstanbul’u en çok resimleyen ressam olmuştur.

Empresyonist akımın Türkiye’deki devamcılarından olan Hikmet Onat, Türk resim tarihinin büyük ustalarındandır. Bir asra yaklaşan yaşamında ancak bir kere sergi açabildi.

Hikmet Onat, 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Heybeliada Bahriye Mektebi’ni bitirdikten sonra (1903) Sanayii Nefise Mektebi’ne (Güzel Sanatlar Akademisi) girdi. 1910’da mezun oldu ve aynı yıl açılan yarışmayı kazanarak Paris’e resim öğrenimini sürdürmeye gitti.

Hikmet Onat, 1914’te Türkiye’ye döndükten sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölye öğretmeni oldu. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti (1908) ve kurucuları arasında yer aldı.

Hikmet Onat, 1917’de Viyana ve Berlin’deki Savaş Resimleri Sergisi’ne katıldı 1949’da öğretmenlikten emekli oldu. İlki 1969’da Ankara’da, ikincisi 1977’de ölümünden birkaç ay önce İstanbul’da olmak üzere iki kişisel sergi açtı. 34. (1973) ve 35. (1974) Devlet Resim-Heykel Sergisi’nde ödül kazandı. Kişiliği genellikle manzara resimlerinde beliren sanatçı, yaşamı boyunca resimde izlenimciliğe bağlı kaldı. İstanbul’un deniz ve kır görünümlerini çoklukla yeğledi. Geniş ve enli tuş bireşimlerinden oluşan biçimiyle bir İstanbul portrecisi olarak anılır.

Başlıca eserleri:

Kandilli Sırtlarından (1916, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Siperde Mektup (1917, ay. y.) Kabataş’tan Manzara (1922, ay. y.), Dikiş Diken Kadın (1924, özel kol.), Derede Sandal (1924, özel kol.), Salacak (1949, özel” kol.), Topkapı Sarayı (1953, özel kol.), Kıyıda Gemi (1971, özel kol.)v

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir