Faruk Çalışkan: “T.C. RESMÎ GAZETE”

T.C. Resmî Gazete, 7 Şubat 1921’de çıkmaya başladı. T.C. Resmî Gazete, Türkiye’nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.

İlk kurulduğu zamanlar Ceride-i Resmiye adıyla yayınlanan gazete 10 Eylül 1923 tarihinden itibaren Resmi Ceride adıyla yayınlanmaya devam etmiştir. Bu dönemlerde yayın bazı aksamalara maruz kalmıştır. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Başbakanlığa bağlı Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmî Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmakta olup, Bilgi İşlem Başkanlığı’nın teknik desteği ile Resmî Gazete Bilgi Sistemi’nce yayınlanmaktadır.

Hazırlık ve basım:

Resmî Gazete’nin hazırlanışı mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır.

Mevzuat bölümü, 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı “Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun” uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde hazırlanmaktadır.

İlân bölümü, Resmî Gazete’de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Gazeteye ilân vermenin bedeli satır başına 10 ₺’dir.

Basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce saat 23:00’dan sonra başlamaktadır.

Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayınlanmaktadır.

Resmi Gazete’nin Kısa Tarihçesi:

Osmanlı Devletinin çıkardığı Takvim-i Vekayi dünyanın en eski Resmi Gazetelerindendir. II. Mahmut döneminde 11 Kasım 1831 yılında Takvim-i Vekayi olarak haftada birgün yayınlanan Gazetenin “Resmi” olan bir bölümü bugünkü Resmi Gazetenin nüvesini oluşturmaktadır. 1878 yılında yayımı durmuş, 1891 yılında yeniden yayıma başlamış bir müddet sonra tekrar kapanmıştır. Meşrutiyeti müteakip 15 Eylül 1908 tarihinde yeniden faaliyete geçirilmiştir. Son nüshası 2 Kasım 1922 tarihini taşımaktadır.

TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde teşekkülünden sonra dahi İstanbul Hükümetince bir yandan Takvim-i Vekayi’nin neşrine devam edilirken 7 Teşrinievvel 1336’da (1920) TBMM Hükümetinin Resmi Gazetesi olarak CERİDE-İ RESMİYE haftada bir yayınlanmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. Bu Gazetenin yayınında da zaman zaman aksamalar olmuştur. 10 Eylül 1339 (1923) tarihini taşıyan 22’nci sayıdan itibaren Resmi Ceride adı altında yeniden yayıma başlanmıştır. Ancak yayında gene aksamalar olmuştur. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1341 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan “Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası” hakkındaki Talimatnamenin kabulüyle muntazaman yayına geçmiştir.

Resmi Ceride 17 Aralık 1927 tarihini taşıyan 763. sayısından itibaren TÜRKİYE CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE adını almış olup o günden bugüne muntazaman yayınlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir