Faruk Çalışkan: “MUHARREM ERGİN”

Muharrem Ergin, 6 Ocak 1995’te Ankara’da vefat etti. Türk Dilbilimci ve Türkolog.

Muharrem Ergin, 1923 yılında Ahıska’da dünyaya geldi. Ailesi Türkiye’ye göç ederek Bulanık’a yerleşti. Bulanık’ta başladığı tahsilini 1943 yılında Balıkesir Lisesi’nde yatılı okuyarak sürdürdü. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Reşit Rahmeti Arat’ın asistanı olarak üniversiteye intisap etti. 1971’de profesör oldu. Bölüm başkanlığı yaptı. Orhun Yazıtları’nın günümüz Türkçesine birebir çevirisini yazdı.

Muharrem Ergin, 1990’da emekli oldu. 6 Ocak 1995 tarihinde Ankara’da vefat etti.

ESERLERİ:

Kitapları:

Azeri Türkçesi (1970, 1981)

Dede Korkut Hikayeleri-Dede Korkut kitabı (1969, 1971, 1980, 1983, 1988, 1991, 1992, 1999)

Dede Korkut kitabı : (inceleme) (1958, 1963, 1966, 1981)

Dede Korkut kitabı : Metin-sözlük (1964?)

Ebülgazi Bahadır Han:Türklerin Soy Kütüğü (1974?)

Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı (1988, 1989)

Kadı Burhaneddin Divanı (Hazırlayan) (1980)

Oğuz Kağan Destanı (Yayına hazırlayan) (1988)

Orhan Şaik’e cevap- : Biz şaşmadık (1964)

Orhun Abideleri (1973,1980,1983,1984,1998,1999,1988,1970, 1999)

Osmanlıca Dersleri (1958, 1962, 1980, 1981,1986,1987, 1989, 1982)

Sovyet emperyalizmi, Balkanlar ve Türkiye (1974?)

Türk Dil Bilgisi (1958, 1962, 1967, 1972, 1977, 1980, 1981, 1984, 1985, 2001, 2002)

Türk Dili (1986, 2002)

Türk Dili: Lise I (1976)

Ahmet ve dedesi (1999)

Türk Dili Kompozisyon : lise I,II,III,IV.dönemler (1994, 1995)

Türk Dili ve Edebiyatı : Edebiyat-kompozisyon-Türkdili, 1992

Türk Dili: lise 1 (1991)

Türk Dili, Lise II. Dönem (1992?)

Türkiye’nin Bu Günkü Meseleleri (1975)

Türkoloji Tezleri, 1922-1961 (1962)

Üniversiteler için Türk Dili (1987, 1988, 1992, 1994, 1995, 2001)

Makaleleri:

Bursa Kitaplıklarındaki Türkçe Yazmalar Arasında, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. IV Sayı 4, (İstanbul 1952), s.107-132

Cami-ül-Meâni’deki Türkçe Şiirler, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi c. III Sayı 3-4, s.539-569.

Dede Korkut Kitabı Üzerinde I, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. V, (İstanbul 1953), s.121-151.

Kadı Burhaneddin Divanı Üzerinde Bir Gramer Denemesi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi c. IV Sayı 4, (İstanbul 1952), 287-327.

Melihî, İ.Ü. Edebiyyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi c. II Sayı 1-2 (İstanbul 1947), s.59-78.

R. Rahmeti Arat’ın Eserleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XI, (İstanbul 1961), s.1-10

Türk Dili ve Edebiyatını İlgilendiren Neşriyat, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi c. II Sayı 3-4 (İstanbul 1948), s.301-326.

Türkçe ve Dil Bilgisi Öğretimi (1974), Türk Kültürü 33(382) 2.95, s.1-3.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir