Tahsin Tiryaki: “TURHAN TAN”

M. Turhan Tan, 25 Aralık 1939’da İstanbul’da vefat etti. Yazar.

1886 yılında Sivas’ta doğdu. Asıl adı Mehmet Samih Fethi’dir. Gümülcine ve İstanbul Vefa idadîlerine devam etti. Özel hocalardan Arapça, babasından Farsça dersleri aldı.

Sivas valisi Reşid Âkif Paşa’nın kâtipliğini yaptı. 1909’da İstanbul’da Birinci Belediye Dairesi muhasebe başkâtipliğine tayin edildi. Üsküp İdadîsinde öğretmenken İstanbul’a döndü.

M. Turhan Tan,Tasvir-i Efkâr, Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde ‘S…’ imzasıyla Servet-i Fünûn’da Bedreddin Mümtaz adıyla, İçtihat ve Rebab’da kendi adıyla yazdı.

Samsun ve Amasya’da tahrirat müdürlüğü, Remadiye ve Yalvaç’ta kaymakamlık, Çorum ve Kayseri’de mutasarrıflık yaptı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında Sivas mebusu idi.

Üsküdar mutasarrıfı iken 1922’de idarî görevden ayrılarak kendisini tamamen yazı hayatına verdi.

M. Turhan Tan, 25 Aralık 1939’da İstanbul’da vefat etti.

M. Turhan Tan imzasıyla yazdığı konusunu tarihten olan romanlarıyla tanınır. 30 kadar olan bu tür romanlarının bazısı tefrika hâlinde gazete sayfalarında kalmıştır.

Romanları:

Âli Maceralar (1912), Cehennemden Selâm (1928), Sevinç Han (1931), Gönülden Gönüle (1931), Kadın Avcısı (1933), Üç Ay Yatakta (1934), Akından Akına (1935), Cem Sultan (1935), Viyana Dönüşü (1937), Hürrem Sultan 1937), Safiye Sultan (1939), Devrilen Kazan (1939), Hint Denizlerinde Türkler 1939), Krallar Avlayan Türk (1944), Osmanlı Raspotini Cinci Hoca (1962), Cengiz Han (1962). Gezi notları: Avrupa notları (1938), Derlemesi: Timurlenk (1935), Tarihte Türkler İçin Söylenen Büyük Sözler (1936), Tarih Musahabeleri (1937), Atatürk (1939), Tarihî Fıkralar (1962).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir