M. Erhan Durukan: “ZİYA ŞAKİR SOKU”

Ziya Şakir Soku, 22 Aralık 1959’da vefat etti. Son dönem Osmanlı gazete, roman ve senaryo yazarıdır.

Ziya Şakir Soku, 1883 yılında İstanbul’da doğdu. Soku soyadını Soyadı Kanunu devriminden sonra almıştır. Ziya Şakir’in babası Sivas ili Divriği ilçesine bağlı Bahtiyar köyünden, annesi ise Konyalı Hayriye hanımdır. İstanbul Ayasofya yakınlarında bir evde dünyaya gelmiştir. Babasını I. Dünya Savaşında kaybetti.

İlk eseri Köylü Kızı’nı 16 yaşına girdiği 1899 yılında yayınlandı. Genç yaşta yayınladığı eserinin ardından yazılarına mahlas kullanarak devam etti. Yahya Kemal Beyatlı ve Mithat Cemal Kuntay yakın arkadaşlarıydı. Gazete başyazarlığı yaptığı yıllarda hukuk okumaya devam etti. Ayrıca Hanımlara Mahsus Gazete’de ve Çocuklara Mahsus Gazete’de başyazarlık yapmıştır.

Eğitim, savaş ve sürgün gibi nedenlerden dolayı Balkanlar, Halep ve Mısır’da bulundu. Bir ara tarihe olan ilgili nedeniyle Cemiyet-i İnkılabiye derneğine üye oldu. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra vatani piyesler yazdı. 1910 yılında Suphi Nuri İleri ile birlikte Genç Türk Gazetesi’ni çıkartmaya başladı. Gazete 11’nci sayısında kapatıldı. Mehmed Talat Paşa tarafından Mısır’a, ardından Kastamonu ve Sinop’a sürgüne gönderildi.

Yeni harfler ile yazdığı yazılardan oluşan Meçhul Asker tefrikası kalıcı olmuştur. Ziya Şakir yaşamı boyunca yaklaşık olarak 300 civarında eser oluşturmuştur.

BİBLİYOGRAFİ:

Kerbela’nın İntikamı: Türk Kahramanı Ebû Müslim, İst: Maarif, 1933

Mezhebler Tarihi: Şiilik, Sünnilik, Alevilik, Kızılbaşlık Ne Demektir ve Nasıl Çıktı?, 1938

Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı: Talât, Enver, Cemal Paşalar, 1943

Hazreti Muhammed: Hususi, İçtimai ve İlmî Hayatı, 1943

Battal Gazi, 1943

Çırağan Sarayı’nda Yirmi Sekiz Yıl: Beşinci Murad’ın Hayatı, 1943

Hazreti Mevlânâ, 1943

İkinci Sultan Hamid: Şahsiyeti ve Hususiyetleri, 1943

Selçuk Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayatı ve Maceraları, 1943

Bektaşi Nefes ve Mersiyeleri, 1943; Sultan Hamid ve Mikado, 1943

Sultan Hamid’in Son Günleri, 1943

Yarım Asır Evvel Bizi idare Edenler, 1943

Timurlenk ve Üç Boz Atlı, 1943

1914, Cihan Harbi’ne Nasıl Girdik?, 1944

Osmanlı Saraylarında Cinci Hoca, 1944

Davûd Bat Şeva, 1944

Osmanlı İmparatorluğunda Muktul Vezirler, 1944

Yusuf ile Züleyha, 1944; Sultan Hamid’in Gizli Siyaseti, 1945

Nuri Demirağ Kimdir?, 1947

Hazreti Ali ve Öğütleri, 1950

Osmanlı İmparatorluğunun İlk Türk Şeyhülislamı Molla Fenâri,1951

Celâl Bayar: Hayatı ve Eserleri, 1952

Büyük Türk Kahramanı Seyid Battal Gazi’nin Efsanevi Maceraları, 1953

Fatih Sultan Mehmed, 1953

Tanzimat Devrinden Sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi, 1957

Mahmud Şevket Paşa; Hazreti Hatice, 1958

Hazreti Fâtıma, 1958; Hazreti Hamza, 1958

Haliç ve Eyüp Sultan, 1959.

Battal Gazi, Hayatı ve Maceraları

Çırağan Sarayı’nda 28 Yıl, Beşinci Murad Paşalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir