Tahsin Tiryaki: “HİKMET DİZDAROĞLU”

Hikmet Dizdaroğlu, 1917 yılında Zile’de doğdu. Öğrenimine Erzurum’da başladı ve Ankara’da 1939 yılında tamamladı.

Zonguldak, Kastamonu, Burdur başta olmak üzere çeşitli lise ve ortaokullarda öğretmen olarak görev yaptı (1939-49). Bazı okullarda ayrıca müdürlük görevini üstlendi.

Hikmet Dizdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nda çalıştı (1960-65). Ardından Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe dersleri verdi (1965-74).

Yazıları Yücel, Ülkü, Hisar, Varlık, Türk Dili dergilerinde yayımlandı.

Türk edebiyat tarihi üzerinde çalışmalar yaptı. Özellikle biyografik çalışmaları dikkati çekti. Kitap tanıtım ve eleştiri alanında da verimli bir yazar olarak göründü.

Basılmış Bazı Eserleri:

Namık Kemal (1952),

Cenap Şehabettin (1953),

Abdülhak Hamli (1953),

Şinasi (1954),

Ataç 0962),

Ahmet Rasim (1965),

Dilcilere Saygı (1965),

Halk Şiirinde Türler (1969),

Tümce Bilgisi (1976).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir