İsmail Kırımoğlu: “LAİKA KARABEY”

Laika Karabey, 19 Aralık 1989’da İstanbul’da vefat etti. Tamburi ve Türk müziği teorisyeni ilk kadın müzikçi. Geleneksel Türk müziği bestecisi, tanbur sanatçısı, yorumcu ve müzik eğitimcisi…

29 Eylül 1908’de, asker olan babasının miralay olarak görev yaptığı Suudi Arabistan Asir şehrinde doğdu. Altı yaşında ailesiyle birlikte İstanbul’a döndü. Üsküdar Kız Lisesi mezunudur. Sanat hayatına muhtelif okullarda müzik dersleri vererek başlayan sanatçı, 1950 yılında İstanbul Radyosu’na girmiştir. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda nazariyat dersleri de verdi.

Laika Karabey, mûsikiye çok erken yaşlarda tanbur çalarak başladı. Tanbur hocası “Şark Mûsiki Cemiyeti”nin öğretmenlerinden, Tanburi Cemil Bey’in yeğeni Hikmet Bey’dir. Rauf Yekta Bey, Rahmi Bey ve Leon Hanciyan’dan çeşitli eserler, Ahmed Irsoy’dan usûllerimizi meşk etti. Eski tanbur icrasının esaslarını Suphi Ezgi’den öğrendi. Sadeddin Arel’den edebiyat, nazariyat, Farsça ve armoni dersleri aldı.

Laika Karabey, Amerikan Kız Koleji ile bazı azınlık okullarında, Saint Michel’de mûsiki, edebiyat ve genel kültür dersleri verdi. İstanbul Belediye Konsevatuarı’nda nazariyat derslerine girerdi. Aynı kuruluşun icra heyetinde, İstanbul Radyosu’nda yıllarca Tanbur çaldı; 1948 yılında icrâ heyetinden istifa etti.

Laika Karabey, “İleri Türk Mûsikisi Konservatuarı”nın kuruluşundan sonra nazariyat, armoni, tanbur öğretmenliği yaptı. Radyoda konserler yönetti.

1948 yılında hayata başlayan “Mûsiki Mecmuası”nda uzun yıllar yazarlık süresince Türk Mûsikisi’nin savunuculuğunu yaptı. Değerli inceleme ve araştırma yazıları yayınladı.

Bestekâr olarak iki peşrev, bir saz semâisi, dört şarkısı biliniyor.

20 Aralık 1989’da ölen Laika karabey, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir