Faruk Çalışkan: “SUPHİ NURİ İLERİ”

Suphi Nuri İleri, 5 Aralık 1945’te İstanbul’da vefat etti. Hukukçu ve gazeteci.

Suphi Nuri İleri, 1887 yılında Gelibolu’da doğdu. İstanbul Hukuk Mektebi’ni ve Paris Siyasal Bilgileri Okulu’nu bitirdi. Doktorasını Paris Hukuk ve Ekonomi Bilimleri Fakültesi’nde yaptı. Ağabeyi Celâl Nuri İleri ile birlikte İleri gazetesini yönetti.

I.Dünya Savaşı sonrası İstanbul’da kurulan Sosyalist Parti’nin genel sekreterliğini yaptı. Tramvay grevlerini yönetti.

Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa’ya bağlı olarak çeşitli görevler üstlendi. Lozan Konferansı’nın ikinci bölümüne danışman olarak katıldı.

1924’te Müstakil ve Son Telgraf gazetelerini çıkardı. Elâzığ İstiklâl Mahkemesi’nde yargılandıysa da aklandı (1925).

İstanbul Hukuk Mektebi’nde, Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nda öğretim üyeliği yaptı.

İleri gazetesini yeniden çıkardı (1944). Karl Marx’ın Kapital’ini “Sermaye” adıyla özet olarak ilk kez yeni harflerle yayımladı.

Hukuk, iktisat, siyaset ve sosyoloji alanında eserler yazdı ve çeviriler yaptı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Sevr ve Lozan (1934), Yasaların Çatışması (1934), Günün Hukukî ve İçtimaî Meseleleri (1935), İspanya’da Sınıf Kavgası (1936), Siyasî Tarih (1941).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir