İsmail Kırımoğlu: “SAMİH RİFAT BEY”

Samih Rifat Bey, 3 Aralık 1932’de Ankara’da vefat etti. Türk şair, dilbilimci ve siyasetçi.

Samih Rifat Bey, 28 Nisan 1875’te İstanbul’da doğdu. Rüştiye mezunudur. Hususi eğitim almıştır. İstanbul Şehremaneti Zabıt Katipliği, Dahiliye Vekaleti Mektubisi Yasama İşleri Kalemi Mümeyyizliği, Mercan İdadisi Edebiyat Öğretmenliği, Karesi Mutasarrıflığı, Konya, Trabzon Valiliği, Dahiliye Müsteşarlığı, Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Başkanlığı, Tarih Cemiyeti Üyeliği, Maarif Vekaleti Müsteşarlığı, II. Dönem Biga, III. ve IV. Dönem Çanakkale Milletvekilliği, III. ve IV. Dönem Kütüphane Encümeni Reisliği yapmıştır.

Türk Dil Kurumu’nun ilk başkanıdır. Mehmed Akif ile birlikte Divanu Lügati’t Türk’ü Türkçeye çevirmiştir.

Şair, oyun yazarı ve romancı Oktay Rifat’ın babasıdır. Kızı, eski Adalet Bakanlarından Hasan Safyettin Menemencioğlu ile evlenmiştir.

ESERLERİ :

Şarkın Masal Anaları (1927)

Halkıyat (İlk iki forması yayınlandı, 1927)

Sâmih Rıfat, Hayatı ve Şiirleri (1934).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir