SİLAH RUHSATLARININ YENELENMESİ

Mevzuata göre taşıma ve bulundurma silah ruhsatlarının gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla ilgili birimlerimiz tarafından gerekli önlemler alınmakta olup, ilave olarak Sağlık Bakanlığı tarafından, silah ruhsatı içindüzenlenen ve süresi 01.01.2020 tarihi itibari ile sona eren sağlık raporlarının ikinci birtalimata kadar geçerli kabul edileceği belirtildiğinden kurumlar arası yeknesaklığın sağlanması ve uygulama esnasında karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilmesi amacıyla;

  1. 01.01.2020tarihi itibarıyla silah ruhsat süreleri sona erenlerin ruhsat yenilemelerindeveya geçerli ruhsatı bulunanların yeni bir silah ruhsatı istemeleri halinde sağlık raporlarıikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğinden yenileme başvurusunda bulunankişilerden yeni sağlık raporu istenilmeden silah ruhsatı düzenlenecektir. İlkdefa silah ruhsatı başvurusunda bulunan ve 01.01.2020 tarihi itibarıyla sağlıkraporu almamış kişilere silah ruhsatı düzenlenebilmesi için bu kişilerden sağlık raporları istenilecektir.
  • 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların silah ruhsatlarınıyenilemelerine ilişkin verilen 60 günlük süreden vazgeçilerek bu kişilerin eski sağlıkraporları ile silah ruhsatlarını yenilemesine olanak sağlanacaktır.
  • Belirtilensüre zarfında sağlık raporlarını yenileyemediği için silah ruhsatları iptaledilen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvurmaları halinde 01.01.2020tarihi itibari ile sona eren sağlık raporlarıkabul edilerek yeniden silah ruhsatıdüzenlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ

(İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir