M. Erhan Durukan: “BÜLENT TANÖR”

Bülent Tanör, 3 Eylül 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Akademisyen, yazar.

Özellikle insan hakları ve Anayasa Hukuku konusunda yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Tanör, Öget Öktem Tanör ile evliydi. Yayımlanmış 22 kitabı ve çok sayıda bilimsel makalesi vardır.

Bülent Tanör, İlkokulu Beylerbeyi ve Diyarbakır’da okudu; Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Galatasaray Lisesi’nin ardından, eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Tanör, 1963 yılında aynı okulun Anayasa Hukuku Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı.

1969’da doktorasını veren Bülent Tanör, 12 Mart Muhtırası’nın getirdiği siyasi çalkantılar sonucu görevinden alındı. Dört yıl sonra Danıştay kararıyla görevine geri dönen Tanör, 1977’de doçent oldu.

Bülent Tanör, 1983 yılına gelindiğinde 12 Eylül Darbesi kararları sonucu, 1402 sayılı yasa gereği yeniden görevinden uzaklaştırıldı.

1983’te yurtdışına giderek Paris X, Dijon ve Cenevre Üniversitelerinde öğretim üyeliği yaparak; ‘Üçüncü Dünya Ülkelerinde Siyasal Sistemler’ dersleri verdi. 1990 yılında tekrar Danıştay kararı alarak İstanbul Üniversitesi’nde işbaşı yaptı ve 1992 yılında profesör oldu.

Uzun yıllar İ.Ü. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yayımlandı. Birçok kitabı hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Bir yandan yakalandığı kanserle mücadele ederken, diğer yandan, TÜSİAD için hazırladığı Demokratikleşme Raporunun kamuoyu oluşturması ve büyük ses getirmesi üzerine, İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi`ni yürüten Prof. Dr. Bülent Tanör, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu tarafından görevden alındı. Türkiye Barolar Birliği, TÜSİAD, Öğretim Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Tanör’e destek verirlerken, TBB başta olmak üzere Alemdaroğlu, “hukuksuzlukla” suçlanmıştı.

İnsan hakları ve Anayasa Hukuku konusunda önemli çalışmalar yapan ve demokrasinin gelişimine katkısı olan eserler yazan Tanör, kanser nedeniyle 28 Kasım 2002’de İstanbul’da vefat etti. Mezarı Zincirlikuyu’dadır. Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) kurucu üyesiydi.

Eserleri:

Anayasal Gelişme Tezleri, 2008, YKY.

1982 Anayasası’na Göre Türk Anayasa Hukuku, 2002, Beta yayınları.

Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 1992, YKY.

Türkiye’de Kongre İktidarları, 2002, YKY.

Kurtuluş – Kuruluş, 1999, Cumhuriyet Kitapları.

Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 1994, BDS yayınları.

İki Anayasa: 1961, 1982, 1986, Beta yay., Yeniden basım İstanbul 2012, On İki Levha yay.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir