ABDULBAKİ GÖLPINARLI

Abdulbaki Gölpınarlı, 25 Ağustos 1982’de vefat etti. Asıl adı ‘Mustafa İzzet Baki’ olan edebiyat tarihçisi ve çevirmendir.

Abdülbaki Gölpınarlı, 12 Ocak 1900 tarihinde İstanbul’da doğdu. Gelenbevi Lisesi’nde okuduğu dönemde babasını kaybetti. Ailesinin geçimini sağlamak için eğitimini yarıda bırakarak çalışmaya başladı.

Daha sonra Çorum’un Alaca ilçesindeki Menba-i İrfan İptidai Mektebinde hocalık yaptı.

1922 yılında İstanbul’a dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Edebiyat öğretmeni olarak Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu İstanbul gibi birçok şehrin lisesinde görev yaptı. Bunun yanında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Farsça okutmanı olarak çalıştı.

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri verdi.

1945 yılında Türk Ceza Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanarak 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Abdulbaki Gölpınarlı 25 Ağustos 1982 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

ESERLERİ:

Melamilik ve Melamiler

Tıp İlmi ve Meşhur Hekimlerin Maharetleri

Yunus Emre Divanı

Fuzuli Divanı

Nedim Divanı

Mevlâna Celaleddin

Mevlânadan Sonra Mevlevilik

Hayyam ve Rubaileri

Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan

Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli

Alevi Bektaşi Nefesleri

Hafız Divanı

100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar

100 Soruda Tasavvuf

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin

Hurufilik Metinleri Kataloğu

Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik

Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir