İLK MATBUAT CEMİYETİ

Türkiye’de ilk Matbuat Cemiyeti 25 Haziran 1917’de kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık’tı.Mahmut Sadık, gazeteciliğimizin kurucularından, tanınmış yazarlarımızdandır.

Mahmut Sadık 1864 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Mekteb-i Sultanî’de (Galatasaray Lisesi’nde), yüksek öğrenimi de Mekteb-i Mülkiye’de (Siyasal Bilgiler Akademisi)’n de yaptı, ziraat öğrenimi için Almanya’ya gönderildi.

Mahmut Sadık, Almanya’dan dönüşünde bazı bakanlıklarda memurluk yaptıktan sonra kendisini yazı hayatına verdi.

Memuriyetten ayrılarak gazeteciliğe başlayan Mahmut Sadık, Ceride-i Havadis, Tarik, Sabah, Saadet, İkdam, Tercüman-ı Hakikat gazeteleri ile Servet-i Fünun dergisinde uzun yıllar çalıştı. Yaptığı çeviriler ile Türk gazeteciliğinin gelişmesine büyük katkı sağladı.

Bazı yazılarında “Osman Galip” ve “Kadri” isimlerini kullandı.

Kudüs’e giderek bir süre orada kaldı. 1903 yılında yurda dönerek gazetecilik mesleğini sürdürmeye devam etti. Balkan Harbinde Sabah gazetesi muhabiri olarak Viyana’da bulundu. Bir dönem Anadolu-Bağdat Demiryolu İdaresi Neşriyat Amirliğine getirildi. “Demiryolları” ve “Uyanış-Servet-i Fünun” dergilerinin mesul yazı işleri müdürlüklerini yürüttü. Ayrıca Türkçe, hesap, tarih, Fransızca, iktisadi coğrafya, usul-i maliye öğretmenliklerinde bulundu. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Yeni Gazete’de fıkra ve siyasi mizah yazıları yazdı.

1916’da kurulan ilk Matbuat Cemiyeti (Gazeteciler Cemiyeti)’ne başkan seçildi. Cumhuriyet devrinde de «şeyh-ül muharririn» (en yaşlı yazar) olarak saygı ve itibar görmüştür.

Mahmut Sadık, yazıları ile, çevirileriyle Türk gazeteciliğinin gelişmesine büyük yardım etmiş, bilgisini geniş kitlelerin yararına sunarak yeni nesillere faydalı olmuş bir yazarımızdır.

Şeyhül Muharrir unvanı verilen ve günün en saygın gazetecilerinden biri olan Mahmut Sadık, özellikle gençlerin bilinçlenmesi konuları için büyük çabalar harcadı. Mahmut Sadık 1930 yılında İstanbul’da hayata gözlerini kapadı.

BİBLİYOGRAFYA:

Rüşvet – Kalbi Şeytanda, Takvimden Yapraklar (1912), Tekamül (1913), Kalb-i Şeyda, Sevda.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir