SANKO OKULLARI ONLINE KARİYER GÜNLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

REKTÖR PROF. DR. GÜNER DAĞLI: “ÜNİVERSİTELER EN GÜZEL YILLARINIZI YAŞAYACAĞINIZ, KİŞİLİKLERİNİZİ ŞEKİLLENDİREN VE SİZİ BUNDAN SONRAKİ HAYATINIZA HAZIRLAYAN, OLGUNLAŞMANIZI, YETİŞKİN BİREYLER OLMANIZI SAĞLAYAN KURUMLARDIR”

PROF. DR. ZAFER ÇETİN: “TIP FAKÜLTESİ OLARAK AMACIMIZ ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA HİZMET EDECEK DONANIMLI HEKİMLER YETİŞTİRMEKTİR”

PROF. DR. EFSUN KARABUDAK: “DİYETİSYEN, ‘ÇİFTLİKTEN ÇATALA’ KADARKİ SÜREÇLERDE YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN KORUNMASINI, GELİŞTİRİLMESİNİ, YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINI SAĞLAR”

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET ARI YILMAZ: “KENDİNE UYGUN MESLEĞİ SEÇEN BİREYLERİN; İŞLERİNİ İSTEYEREK YAPTIKLARI, MESLEKLERİNDE İLERLEDİKLERİ VE MUTLU YAŞAM SÜRDÜRDÜKLERİ BİLİNMEKTEDİR”

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri, Online Kariyer Günleri’nde SANKO Okulları öğrencileriyle buluştu.

SANKO Okulları’nda, moderatörlüğünü 10’uncu Sınıf Öğrencisi Miray Mavi’nin yaptığı online kariyer gününe katılan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversiteler en güzel yıllarınızı yaşayacağınız, kişiliklerinizi şekillendiren ve sizi bundan sonraki hayatınıza hazırlayan, olgunlaşmanızı, yetişkin bireyler olmanızı sağlayan kurumlardır” dedi.

Öğrencilerin meslek seçerken; “hangi mesleğe daha yatkınsınız, hangi mesleği yaparken daha mutlu olursunuz” sorularına yanıt aramalarını isteyen Prof. Dr. Dağlı, şu önerilerde bulundu:

“Bu konuda aileleriniz, öğretmenleriniz, arkadaşlarınız farklı seçenekler sunacaktır. Kariyer hayatınız için herkesten fikir alabilirsiniz ancak lütfen rehber öğretmenlerinize kulak verin. Ama son karar mutlaka sizin olsun. Seçeceğiniz meslek için tercih edeceğiniz üniversite önemli. Üniversitelerin akademik kadrosunu iyi gözden geçirin.”

PROF. DR. ZAFER ÇETİN

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin ise öncelikli amaçlarının insanlığa hizmet edecek donanımlı hekimler yetiştirmek olduğunu, bu amaç için her birisi kendi çalışma alanında duayen öğretim üyeleri, donanımlı laboratuvar ve diğer alt yapının bulunduğunu söyledi.

“Covid-19 pandemisinin bizlere öğrettiği en önemli şeylerden birisi temel bilimler ve araştırmaların, hekimlik uygulamaları ile uyum içinde yürütülmesinin ne kadar önemli olduğudur” diyen Doç. Dr. Çetin, şöyle devam etti:

“Bu nedenle öğrencilerimizin ekip çalışması yeteneğine sahip, yenilikçi, disiplinler arası araştırmalara açık, soru sorabilen ve sorgulayabilen bireyler olarak kendilerini geliştirebilmeleri için çaba sarf etmekteyiz. Öğrenci kulüplerimizin düzenlediği bilimsel ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini, empati yapabilmelerini ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz.”

SANKO Üniversitesi tarafından düzenlenen bilimsel faaliyetlere değinen Prof. Dr. Çetin, “Her yıl düzenlediğimiz SANKONUK Programı’nın devamı niteliğinde olan SANKO Üniversitesi Sanal Konferanslar serisi ile araştırmalarına yurt dışında devam eden başarılı Türk bilim insanları ile öğrencilerimizi buluşturarak, akademik kariyer planlamalarına destek veriyoruz” diye konuştu.

Bu yıl altıncısını düzenleyecekleri Uluslararası Tıpta İnovasyon Buluşmaları Kongresi uygulamasıyla akademik kariyerlerini yurt dışında sürdüren başarılı bilim insanlarını, öğrenciler ve Gaziantep ile buluşturmaya devam edeceklerine vurgu yapan Prof. Dr. Çetin, şunları kaydetti:

“Bu bilimsel faaliyetler sayesinde öğrencilerimizin yurtdışı bağlantıları kurmalarını ve Avrupa Birliği’nin Erasmus + Programı’nın sunduğu imkanları da kullanarak staj dönemlerini yurt dışında başarılı bilim insanlarının yanında geçirebilmelerine olanak sağlamış oluyoruz.

Seçmeli proje dersi uygulamaları ile her öğrencimizin öğrenim süreci boyunca en az bir veya iki bilimsel araştırma projesini sürdürmesini, bu projelerden çıkan sonuçları ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda poster veya sözlü olarak sunmak üzere katılmalarını ve böylece eğitimlerini tamamladıklarında en az bir bilimsel yayınla akademik kariyerlerine başlamalarını sağlıyoruz.”

PROF. DR. EFSUN KARABUDAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak da diyetisyeni, “fen, sosyal ve sağlık bilimlerinin farklı alanlarını bir araya getiren bir eğitim yaklaşımıyla yetişen sağlıklı birey ve toplumun ‘çiftlikten çatala’ kadarki tüm süreçlerde yaşam boyu sağlığının korunmasını, geliştirilmesini, yaşam kalitesinin artırılmasını ayrıca hasta ve risk grubundaki bireye özgü beslenme programlarının planlanmasını sağlayan bir sağlık profesyoneli” olarak tanımladı.

Prof. Dr. Karabudak, “SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak amacımız; yetiştireceğimiz sağlık profesyonelleri ile evrensel, kültürel ve etik değerler ışığında, beslenme ve diyetetik biliminin farklı alanlarında bölgesel ve ulusal düzeyde hizmet sunmak, mesleki özerkliğin kazanılması yolunda toplum sağlığı ve refahını geliştirmek ve bilimsel çalışmalar yaparak uluslararası platformda temsil edilmektir” değerlendirmesinde bulundu.

PROF. DR. ARZU DEMİRGÜÇ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Demirgüç, fizyoterapistlerin doğuştan veya sonradan edinilen hastalık ve/veya engel durumları sonucu ortaya çıkan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan, bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini artırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personeli olduğunu belirtti..

Doğumdan ölüme kadar her süreçte, her yaşta, her hastalıkta ve şu an gündemde olan Covid -19 pandemisinde de fizyoterapiste ihtiyaç olduğunu anlatan Prof. Dr. Demirgüç, şunları söyledi:

“Her yaşta sağlığın korunmasında, kişilere sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında fizyoterapistin rolü vardır. Mesleki uzmanlaşma alanları çok çeşitlidir; pediatrik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, kadın ve erkek sağlığı bunlara örnektir. Çalışma imkanları ve seçenekleri zengindir.

Fizyoterapistlerin istihdam alanları çok geniştir. Tıp merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, kamu ve özel hastaneler, sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri, huzurevi, bakımevi, çocuk esirgeme kurumları, kamu kuruluşları, spor kulüpleri, sağlıklı yaşam merkezleri ve spor merkezleri, okullar ve özel eğitim veren okullar, özel eğitim merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve dernekler, istihdam alanlarıdır.”

Mezuniyet sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimi alınarak akademisyenliğin tercih edebileceğini de hatırlatan Prof. Dr. Demirgüç, uyguladıkları eğitim programı ile ilgili olarak ise şunları paylaştı:

“Teorik ve uygulamalı derslerin harmanlandığı zevkli ve dinamik bir eğitim programımız var. İlk yıl temel tıp bilimleri dersleri (anatomi, fizyoloji, histoloji…vb) İkinci yıl elektrofiziksel ajanlar, manipulatif tedavi, kinezyoloji vb. mesleki ve pratik ağırlıklı dersler, üçüncü yıl, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon vb. ilk iki yıldaki derslerden edinilen bilgilerin pekiştirildiği özelleşmiş rehabilitasyon alan dersleri var. Dördüncü yıl ise klinik uygulama ağırlıklı bir eğitim veriyoruz.

Bölümümüzde farklı özelleşme alanlarında uzman ve deneyimli öğretim elemanları bulunmakta, öğrenci merkezli bir eğitim benimsenmektedir. Dersler interaktif öğrenci katılımı ile yürütülmektedir. Özelleşmiş her mesleki alanımız için SANKO Üniversitesi Hastanemizde uygulamalı eğitim büyük bir fırsatıdır. Meslek eğitimlerinde gerekli ve yeterli olacak düzeyde elektroterapi cihazları, egzersiz istasyonları, egzersiz materyalleri, ölçüm, değerlendirme ve tedavi ekipmanlarımız vardır.

Öğrencilerin yer aldığı bilimsel faaliyetler, mesleki birlikteliğin temelinin atıldığı sosyal etkinlikler, yurt dışı eğitim hareketliliği imkanı ve yurt içi ve yurt dışı mesleki kuruluşlarla yakından iletişimimiz bölümümüzün güçlü yönleridir.”

PROF. DR. ARZU TUNA

Sözlerine, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılını hemşireler yılı olarak kabul ettiğini belirterek başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna, şöyle konuştu:

“Hemşireler tüm sağlık ekibiyle birlikte Covid- 19 ile mücadele etmeye devam etmektedir. Bu nedenle hemşirelik mesleği evrenseldir. Din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm dünyada mezuniyet sonrası görev alabilecek lisans mezunu hemşireleri fakültemizde yetiştirmekteyiz.

Mezun hemşirelerimiz yoğun bakımda, ameliyathanede, klinikte, sahada, hasta transportu için helikopterde, acil serviste, okul hemşireliğinde, fabrika iş sağlığı biriminde kolaylıkla iş bulabilmekte ve diğer sağlık ekibiyle birlikte çalışabilip, bunların yanında lisansüstü eğitim alarak, akademisyen olarak üniversitelerde görev yapabilmektedir. İnsanı seven tüm hemşire adaylarına problem çözme becerisi iletişim becerisi empati becerisi kazandırdığımız üniversitemize davet ediyor, sınavlarınızda başarılar diliyorum.”

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET ARI YILMAZ

Meslek seçiminin bireylerin yaşamlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu anımsatan Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz da uygun mesleği seçen bireylerin; işlerini isteyerek yaptıklarını, mesleklerinde ilerlediklerini kendilerine ve yaşadıkları topluma daha faydalı olarak, başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürdüklerinin bilindiğine dikkat çekti.

Hekimlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu, ülkemizde saygınlık, iş garantisi ve ekonomik güç sağlaması gibi nedenlerle öğrenciler ve/veya aileler tarafından tercih edildiğini anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

“Hekimliğin yoğun ve uzun eğitim süresi, ağır çalışma koşulları ve mesleki sorumluluğunun fazla olması tercih yapılırken bilinmemekte ya da göz ardı edilmektedir. Kendi tercihi olmadan yönlendirme ile tıp fakültelerine gelen ve bu gerçeklerle karşılaşan öğrencilerin mutsuz ve verimsiz bir meslek hayatı olması kaçınılmazdır. Bu nedenle de meslek seçimi ve olası bir karara varma sürecinde öğrencilere meslek tercihleri konusunda eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması çok önemlidir.”

Toplumun yetkin hekimler istemesi, hastaların ise eğitim nesnesi olmak istememeleri nedeniyle simülasyona dayalı klinik beceri eğitimlerinin öneminin dünya genelinde artırdığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle klinik beceri kazandırmayı kolaylaştıracak ve hasta ile karşılaşmadan önce, öğrencinin kendine güven kazanmasını sağlayacak mesleki beceri uygulamaları giderek önem kazanmaktadır. Ayrıca erken yıllarda verilen mesleki beceri eğitimleri, 600 yatak kapasiteli ve tam donanımlı SANKO Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan uygulamalar ile öğrenciler tıp fakültesi öğrencisi olduklarını hissedebilmekte, öğrenmeye oldukça istekli olmakta ve verilen bu derslerden memnun kalmaktadırlar.

Bu uygulamalarda insan bedenine çok benzeyen, yüksek teknolojiye sahip anatomik modellerden (simülatör) yararlanılmaktadır. Bazı uygulamalarda da simüle hasta kullanılarak, erken yıllarda klinik döneme ait uygulamaların alt yapısı oluşturulmaktadır. Bu sayede öğrenciler gerçek hastalarla karşılaşmadan önce simüle uygulamalarla deneyim kazanmakta, kendilerine olan güvenleri artmakta ve klinik deneyimleri sırasında korku ve endişe yaşamamaktadır.”

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, konuşmasını, SANKO Okulları öğrencilerine “Sizleri nitelikli ve donanımlı hekimler yetiştirebilmek için güçlü kadrosu ve çağdaş teknolojik alt yapısı ile eğitime katkı sunan üniversitemizde öğrenci olmaya bekliyoruz” çağrısı ile tamamladı.

DR. ÖĞR. ÜYESİ SİBEL POLAT

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat, “Türk Hemşireler Derneği 1981 yılında hemşireliği bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi ve değerlendirilmesinden,  bu hizmetleri yerine getirecek bireylerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olarak tanımlamıştır” dedi.

“Hemşirelik Kuramcılarından Virginia Henderson ise 1955’te yaptığı tanımda hemşireyi, bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki dinamik güç olarak görmüştür. Hemşirenin temel ve benzersiz görevini, sağlam ve hasta bireylere, sağlıklarını korumaları, tedavileri sırasında veya huzur içinde ölmeleri için, yardım eden güç olarak tanımlamıştır” diyen Dr. Öğr. Üyesi Polat, şu bilgileri aktardı:

“Hemşire bu yardımı, birey yeterli kuvvet, istek ya da bilgiye sahip oluncaya ve bunları yardımsız yapabilecek duruma gelinceye kadar sürdürür ve bireyi en kısa zamanda bağımsızlığına kavuşturmayı amaçlar.

Üniversitemiz; Tıp ve Sağlık Bilimleri olmak üzere iki fakülte ve Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’nde eğitim vermek üzere kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden oluşmaktadır.

Hemşirelik Bölümümüz lisans eğitimine 2014-2015 eğitim öğretim yılında başlamış olup, bu yıl üçüncü mezunlarını verecektir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Doğum Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Esasları alanında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Hemşirelik eğitimi; teorik, laboratuvar ve klinik uygulamadan oluşmaktadır. Mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniş olup, kamuda ve özel kurumlarda, çok çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir