Orhan USLU’nun Mizahsen Katkılarıyla Hazırladığımız Kısa Film

COVİD-19 SALGININA YÖNELİK MÜCADELE KAPSAMINDA;

Tiyatro Sanatçısı Orhan USLU’nun Mizahsen Katkılarıyla Hazırladığımız Kısa Film İle Sizlerin Dikkatini Çekmek İstedik

COVİD-19 salgınına yönelik mücadele kapsamında, halkımızın moral- motivasyonunu artırmak ve sokağa çıkma yasağına farkındalık yaratmak amacıyla, TDP görevlilerimiz ve Tiyatro sanatçısı Orhan USLU’nun mizahsen katkılarıyla hazırladığımız kısa film ile sizlerin dikkatini çekmek istedik.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Video : 02 adet

1.   https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e784b16d-ba40b392-e785e402-000babdfec90-779023b011497e27&q=1&e=8d6c191d-8914-49c8-a9ea-fb5ff4c225b6&u=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-L1JIsuWyyB

2.  https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=88db861b-d51f84e4-88dad374-000babdfec90-da1454864e6f26a9&q=1&e=8d6c191d-8914-49c8-a9ea-fb5ff4c225b6&u=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-pQORwZnDoA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir