Toğrul: “Mevsimlik Tarım İşçileri salgın riski ile karşı karşıya kalmaktalar”

 “Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik Tarım İşçileri salgın riski ile karşı karşıya kalmaktalar” diyen HDP Gaziantep Milletvekili, TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul, konuyu Meclis gündemine taşıdı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli  tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96’ıncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim.

Prof. Dr. Mahmut TOĞRUL

TBMM İdare Amiri

Gaziantep Milletvekili

“Türkiye’de mevsimlik işçilik temel insani hakların ve yaşam biçiminin henüz sağlanamadığı, kişilerin çalışmaktan doğan sosyal güvence başta olmak üzere ücret, çalışma gün ve saatlerine kadar birçok haktan mahrum bırakıldığı, yasal düzenlemelerin de yetersiz kaldığı bir çalışma alanıdır.  Bunun yanı sıra, Covid 19 salgınından en çok işçiler, emekçiler, küçük tarım üreticileri ve mevsimlik tarım işçileri etkilenmektedir. Başka bir deyişle, Covid-19 Salgını sürecinde mevsimlik işçiler ve tarım işçileri toplumsal yapıdaki en kırılgan ve görünmez olan gruplardandır. Salgın öncesi dönemlerde zaten zorlu koşullarda çalışan ve yaşayan mevsimlik işçileri; salgınla birlikte daha da zorlaşan koşullarda büyük riskleri barındıran geçici çadır yerleşimlerinde konaklamaya ve tarlada, bahçede çalışmaya devam ederek üretim sürecine katılmaktadırlar. Ayrıca, birçok mevsimlik işçisinin konakladığı geçici çadır alanlarında uzun zamandır belgelenen yetersiz ve insani olmayan yaşam ve barınma koşulları işçilerin ve ailelerin sağlıklarını etkilemekte, onları salgın karşısında riske atmaktadır.

Bu bağlamda;

1-Daha önce kamyon kasalarında yol alan mevsimlik işçilerin sağlıklı seyahat etmeleri hususunda ne gibi tedbirler aldınız? Bu tedbirler nelerdir? Mevsimlik işçilerin ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

2-İllerdeki mevsimlik işçilerin özgün ihtiyaçlarını gözetleyen eşgüdüm içinde çalışan bir koordinasyon kurulacak mıdır? Söz konusu koordinasyonun kurulmasına yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

3-Mevsimlik işçilerin çalışma yerlerinde konaklama alanlarının (özellikle kamp çadır gibi) hijyeni nasıl sağlanacaktır? Daha önce içme suyu elde etmekte sorun yaşayan mevsimlik işçilerin  bu sorununu gidermeyi düşünüyor musunuz?

4-Bakanlığınızca, mevsimlik işçilerin kişisel koruyucu ekipman (maske, eldiven vb.) taleplerini karşılayacak mısınız?

5-Derme çatma çadırlarda kalan mevsimlik işçilerin konaklama ve bu konaklamalardaki temel alt yapı ihtiyaçları kim tarafından karşılanacaktır? Buna yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?  İşçilerin çalışacakları alanlarda alınan tedbirler nelerdir?

6-Bakanlığınızca mevsimlik işçilerin ve çocuklarının ve Covid 19 Salgını dolayısıyla maruz kalabilecekleri riskler karşısında ne gibi önleyici tedbirler alınmıştır? Mevsimlik işçilerin düzenli sağlık kontrolleri ve Covid 19 testleri ne sıklıkla yapılmaktadır?

7-Geçici çadır alanlarında konaklayan/kalan mevsimlik tarım işçileri salgın karşısında risk altındandır.  Bu riskleri önlemeye yönelik çalışmalarınız var mı, varsa nelerdir? İşçilerin çalışmak amacıyla gittikleri illerde ne kadar kalacakları ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bir çalışmanız var mı?

8-11 Mart’tan günümüze kadar kaç mevsimlik işçiye Covid 19 testi yapılmıştır? Bu testlerden kaçı Gaziantep’te yapılmıştır?

9-11 Mart’tan günümüze kadar kaç mevsimlik tarım işçisi salgınından kaynaklı yaşamını yitirmiştir? Gaziantep’te yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır?

10-Bakanlığınızca mevsimlik işçilerin yaşam koşullarını düzenleyecek bir çalışmanız mevcut mudur? Pandemi döneminde, mevsimlik işçilerine yaşamlarını idame etmesi için bir ödenek ayırmayı düşünüyor musunuz?  Mevsimlik tarım işçileri Corona Virus krizi sürecinde  kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler midir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir